• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
Mình nhận tư vấn và lắp đặt tất cả các dịch vụ của VNPT. Khách hàng ấn vào tab "Gói cước" để xem các chương trình rồi tab "Liên hệ" để yêu cầu lắp đặt nhé

Xác định kiểu dịch vụ rồi Click vào các hình để xem chi tiết

Lắp đặt mới 1 dịch vụ

|  ||| | 

Lắp mới trên đường dây có sẵn (logo bên phải là dịch vụ có sẵn) <--- Click

 /  /  /.

Lắp đồng thời nhiều dịch vụ <--- Click