Địa chỉ KĐT Pháp Vân, Ngõ 161 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Email Ducht.hni@vnpt.vn Hotline: 0919.97.92.91
Địa chỉ KĐT Pháp Vân, Ngõ 161 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Email Ducht.hni@vnpt.vn Hotline: 0919.97.92.91

địa chỉ hay dùng

Khiếu nại bình thường. Đăng nhập theo nich PTTB
https://bss.vnpt.vn/dmc/account/SSOLogOn?returnUrl=https://qlkn.bss.vnpt.vn/default.aspx

In bản kê chi tiết cước (user: tuanha . pass: cU258741 )
https://bss.vnpt.vn/dmc/account/SSOLogOn?returnUrl=http://10.10.41.15/portal_admin/admin/wfrmLoginSuccAd.aspx

Hủy Ezpay (đăng nhập nich CCBS không cần mã xác thực)
http://10.149.34.168/cas/login?service=http%3A%2F%2F190.10.10.87%2Fezpay%2Fkhaithac%2Fhuytaikhoan

ccos: (User: Bh3.ctv.phamthituyettrinh_hni pass: 123456)
http://10.149.34.230:81/Login.aspx?KeyId=10001&Url=http%3a%2f%2f10.149.34.250%3a83


Các tài khoản

1.Hóa đơn điện tử Demo

10 Mẫu hóa đơn cho khách chọn: https://vinaphone-portal.vnpt-invoice.com.vn/Home/InvoiceCateList

Download phần mềm HDDT (đừng quên update): https://vinaphone-portal.vnpt-invoice.com.vn/Home/UpdateVersionIndex

Tài khoản Demo sẵn để thử dùng:

ID: 0107965843_admin_demo, pass:123456aA@

2.Chữ Ký số

2.1.Gia hạn

Đăng nhập: https://vnpt-ca.vn/certificate/logOn

ID: HNI-truonghx_dt1, pass: 123@abc

Lúc gia hạn thì nhập MST Khách sau đó pass là: admin#999

2.2. Làm mới

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!