TRÌNH TẠO MÃ QR

Tạo mã QR đưa vào Cardvisit để Khách hàng liên hệ hoặc mục đích khác.
Trang web thuộc hệ thống Hanoivnpt.net

Tìm hiểu thêm »

Texto

E-mail

Localidade

Search an address or drag the marker to adjust the position and get the coordinates

Telefone

SMS

WhatsApp

Skype

Zoom

WI-FI

V-card

Evento

PayPal

E-mail para receber pagamentos
USD
%

BitCoin

BTC
1 BTC = 43530.85 USD
1 USD = 0.000023 BTC
Last update: December 05 2023
Spot price from Coinbase
Submeter o seu Logotipo ou seleccione uma Marca de Água
Imagem inválida

Mã nguồn được nicolafranchini phát triển. Việt hóa bởiĐức Mu.


QRCDR © 2023