Địa chỉ KĐT Pháp Vân, Ngõ 161 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội Cài APP
Email Ducht.hni@vnpt.vn Hotline: 0919.97.92.91
Địa chỉ KĐT Pháp Vân, Ngõ 161 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội Cài APP
Email Ducht.hni@vnpt.vn Hotline: 0919.97.92.91

Phần mềm quản lý tài sản – VNPT AMS

Phần mềm quản lý tài sản VNPT AMS là phần mềm giúp khách hàng Quản lý tài sản cố định, tài sản lưu động, mua bán tài sản, kiểm kê, đánh giá khách quan, mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị. Phần mềm có thể quản lý:

 • QL Cây Tài sản theo nhiều cấp, Thành phần, Phụ tùng đính kèm
 • QL Cho thuê Tài sản; thông tin bảo hiểm TS
 • QL TS theo đơn vị/phòng ban; người sử dụng quản lý
 • QL Địa điểm, vị trí lắp đặt
 • Barcode /QR code

Các chức năng chính VNPT AMS

Phần mềm quản lý tài sản VNPT
Phần mềm quản lý tài sản VNPT
phần mềm cho thuê tải sản
phần mềm cho thuê tải sản

Một số quy trình Phần mềm quản lý tài sản VNPT

Quy trình luồng quản lý tài sản

Phần mềm kiểm kê tài sản VNPT
Phần mềm kiểm kê tài sản VNPT

Quy trình đề nghị trang cấp tài sản

 • Lập đề nghị trang cấp (người lao động/cán bộ quản lý)
 • Gửi đề nghị trang cấp (người lao động/cán bộ quản lý)
 • Duyệt đề nghị trang cấp (lãnh đạo)

Quy trình lập kế hoạch mua sắm tài sản

Lập kế hoạch

 • Cho phép được lập từ nhiều Đề nghị trang cấp cấp được duyệt.
 • Lập kế hoạch đột suất, định kỳ

Gửi phiếu

 • Chuyển tới cấp lãnh đạo để thực hiện phê duyệt kế hoạch.

Duyệt kế hoạch

 • Lãnh đạo được quyền vào thực hiện phê duyệt kế hoạch.
 • Kế hoạch sau khi duyệt chuyển sang bộ phận mua sắm tài sản.

Quy trình mua sắm tài sản

 • Yêu cầu chào giá:Cho phép lâp yêu cầu chào giá từ các kế hoạch mua sắm được duyệt.
 • Mời thầu/Đơn hàng: Từ các yêu cầu chào giá thì thực hiện mua sắm theo hình thức Thầu hoặc trực tiếp theo quy định của Bộ tài chính.
 • Hóa đơn mua hàng: Chọn từ hàng nhập về kho để lập hóa đơn mua hàng
 • Nhập kho: Từ đơn hàng mua đã duyệt thực hiện nhập tài sản về kho của các đơn vị

Quy trình quản lý kho tài sản

Nhập kho

 • Hàng hóa, Công cụ dụng cụ, vật tư, thiết bị nhập vào kho của đơn vị.
 • Nhập các vật tư, thiết bị thừa của sữa chữa tài sản.

Xuất kho

 • Xuất các vật tư, thiết bị theo yêu cầu của sửa chữa, thay thế tài sản.
 • Xuất các Công cụ dụng cụ để dùng dần.

Quy trình điều chuyển tài sản

 • Lệnh điều chuyển
 • Duyệt lệnh điều chuyển
 • Thực hiện điều chuyển/ ứng cứu
 • Nhận tài sản điều chuyển

Quy trình kiểm kê tài sản

Lập hội đồng kiểm

 • Căn cứ quyết định kiểm kê
 • Kỳ kiểm kê, hội đồng kiểm kê, phương án kiểm kê

Kiểm tài sản

 • Thực hiện kiểm kê theo quyết định kiểm kê
 • Danh sách tài sản kiểm kê

Báo cáo kết quả kiểm

 • Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm kê tài sản và phương án xử lý tài sản

Quy trình sửa chữa tài sản

Sửa chữa/bảo dưỡng

phần mềm mua sắm tài sản vnpt
phần mềm mua sắm tài sản vnpt

Bảo hành tài sản

 • Đề nghị (Người lao động/ Cán bộ QLTS lập đề nghị bảo hành)
 • Duyệt (Lãnh đạo duyệt đề nghị bảo hành)
 • Thực hiện ( Cán bộ QLTS mang Tài sản đi bảo hành)
 • Xác nhận (Cán bộ QLTS xác nhận lại trạng thái sau bảo hành)

Thay thể thiết bị, vật tư

 • Lập đề nghị thay thế tài sản (người lao động, cán bộ quản lý)
 • Duyệt đề nghị thay thế (lãnh đạo) 
 • Thực hiện thay thế tài sản (cán bộ quản lý)
 • Thực hiện thanh quyết toán thay thế (kế toán)

Quy trình cho thuê tài sản

 • Lập danh sách tài sản cho thuê
 • Duyệt danh sách Tài sản cho thuê
 • Thực hiện cho thuê Tài sản
 • Nhận lại tài sản đã cho thuê

Đăng ký


  Series Navigation<< VNPT PHARMACY – Quản lý Nhà thuốcVNPT ERP – Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp >>

  Leave a Reply

  Bài viết mới

  Phần mềm Quản lý Phòng khám VNPT Home & Clinic
  10/03/2022
  Điện thoại cố định
  28/03/2018
  VNPT Karo – ứng dụng OTT Doanh nghiệp
  25/07/2018
  Phân phối nội dung VNPT CDN
  02/02/2021
  Ký số HSM Hóa đơn điện tử
  28/01/2021
  VNPT - Giải Pháp Doanh Nghiệp